OPISKELE ESOTEERISTA ASTROLOGIAA JA
AJATTOMAN VIISAUDEN FILOSOFIAA

ASTROLOTUS-KOULUSSA

AJATTOMAN VIISAUDEN FILOSOFIAN JA ESOTEERISEN ASTROLOGIAN OPINTOPIIRI ALKAEN 25.9.2023

 

Astrolotus-koulu aloittaa syyskuussa 2023 uuden tavan opiskella esoteerista astrologiaa ja Ajatonta Viisautta. Opinnot käydään Zoomin kautta toteuttettavissa ryhmätapaamisissa, joiden aikana perehdytään syvällisesti ym. asioihin.

 

Opintojen keskiössä on Alice A. Baileyn kirja Esoteric Astrology. Pääasiallisesti opintopiirissä keskitytään 12 eläinradan merkkiin, mutta samalla pääset sisään kokonaisfilosofian perusajatuksiin.

 

Tämän kurssin kolutusmateriaalit olen kääntänyt suomeksi englanninkielisestä alkuperäisteoksesta.

Opintojen eteneminen toteutetaan ns. luonnolliseen tahtiin. Mitään tarkkaa aikataulua ei ole paitsi, että ryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti joka kolmas maanantai ja tapaamme kolmen tunnin ajan kerrallaan. 

 

Mukana koulutuksessa voit olla joko pelkästään verkkokurssin kautta kuuntelemalla ja katselemalla vain nauhoitteet opintopiirin tapaamisista tai osallistumalla myös henkilökohtaisesti Zoomissa pidettäviin tapaamisiin.

 

Kaikki tehdyt nauhoitteet jäävät katseltaviksesi niin kauan kuin pystyt kurssilla, mikä toteutuu maksamalla moduulimaksu. Jokainen tapaaminen muodostaa oman moduulinsa. Paras hyöty opiskelusta tulee sinulle toki olemalla läsnä live-koulutuksessa ja sen lisäksi kertaamalla asioita nauhoitteilta. Nauhoite kuuluu hintaan.

 

Opintomoduuleja voi myöhemmin ostaa myös verkkokurssina.

 

Jokaisen merkin jälkeen ohjelmaan kuuluu yksi live-Zoom, jolloin vedetään yhteen merkistä opittuja asioita.

Näistä opintopiirin tapaamisista muodostuu vähitellen kokonaisuus, jossa on käsitelty eläinradan kaikki merkit esoteeriselta kannalta. Tuossa vaiheessa kurssin voi ostaa kokonaisena verkkokurssina.

 

Opintopiirin hinta on ASTROLOTUS-KOULUN nykyisille ja entisille oppilaille 35 € / tapaaminen

ja muille 39 € / tapaaminen.

 

OSTA MODUULI VERKKOKAUPASTA:

 

 

Tietoa koulusta

Astrolotus-koulu edustaa puhtaasti Alice A. Baileyn 24 kirjassa esiteltyä ajattoman viisauden filosofiaa. Esoteric Astrology -kirja on yksi niistä, jota käytän pääasiallisena oppanaani ja tietolähteenä.

 

Toiminnan tarkoitus on jakaa Ajattoman viisauden filosofian tietoa sillä ymmärryksellä, mikä on itselleni avautunut. Jokaiselle asiat avautuvat hetkellä, jolloin vastaanottoväline on valmis vastaanottamaan tietoa. 

 

Mestari Djwhal Khul eli DK on sanonut:

“Minun tehtäväni suhteessa ryhmään on antaa tarvittavaa apua niille, jotka pyrkivät sopeutumaan aktiiviseen työhön oppilaina. Osa työtäni on etsiä uutterasti vahvan sydämen omaavia kokelaita ja tukea heidän omistautumistaan ja kouluttaa heidän mieltään.”

 

Astrolotus-koulun tarkoitus on jakaa Ajattoman viisauden tietoa pääasiallisesti esoteerisen astrologian kautta niille, jotka etsivät totuutta ja joihin tämä Alice A. Baileyn kautta telepaattisesti välitetty tieto resonoi ja joita se vetää puoleensa. 

 

ESOTEERINEN ASTROLOGIA JA AJATON VIISAUS

Esoteerinen astrologia vs. perinteinen astrologia

Ajattoman viisauden yhteydessä esitelty esoteerinen astrologia perustuu ennen kaikkea perinteiseen näkökulmaan verrattuna kokonaisfilosofiaan, kun taas perinteinen astrologia käyttää suurta määrää erilaisia työkaluja eli erilaisia astrologisia tekniikoita syntymäkarttaa tulkittaessa. Merkiitävin ero perinteisen ja esoteerisen astrologian välillä on näkökulma tai taso, miltä karttaa tarkastellaan. 

 

Esoteerisen astrologian yhteydessä kyseessä on kokonaisfilosofia. Nämä kaksi  edellämainitua asiaa kuvaavat hyvin eksoteerisen ja esoteerisen astrologian eroa. Siinä missä eksoteerinen astrologia käyttäen konkreettisia työkaluja tulkitsee karttaa, esoteerinen astrologia tulkitsee vastaavaa karttaa filosofisesta näkökulmasta. Toinen on siis enemmän konkretiaa ja toinen enemmän abstraktiota, koska emme puhu esoteerisen yhteydessä niinkään fyysisen elämän asioista, vaan siitä miten ihminen voi edistää henkistä kasvuaan, mutta myös miten hän voi kehitystään hyödyntää elämässään konkreettisessa maailmassa.

 

Eläinradan merkit ovat tärkeässä roolissa, mutta niitä tarkastellaan aivan eri tavalla kuin perinteisesti on opittu.  Merkit saavat uudenlaisen symbolisen merkityksen, jota kuvastavat niiden ns. esoteeriset ja hierarkiset hallitsijaplaneetat. Näiden lisäksi merkittävää asemaan nousevat ns. Seitsemän Sädettä, joiden kautta muodostuu esoteerinen näkökulma monella tavalla.

Esoteerinen karttatulkinta soveltuu ihmiselle, joka on kiinnostunut omasta henkisestä kasvustaan, ja näin ollen voi saada toisesta näkökulmasta katsottuna tietoa luonteensa vahvuuksista ja haasteista henkisen kasvunsa tueksi.